Co je to biofilm?Biofilm je tenká vrstva mikrobů na povrchu různých předmětů. Mikrobiální společenstva, která označujeme jako biofilm, nacházíme běžně především ve vodním prostředí, na povrchu půdy, atd. Biofilmů se využívá v biologickém čištění odpadních vod. Některé biofilmy se též vyskytují na povrchu rostlinných těl, případně na různých částech těla živočichů či uvnitř, kde však mohou působit potíže. Bakterie, plísně či prvoci osidlují také povrch umělých hmot, jakými kontaktní čočky bezpochyby jsou, a tvoří na nich taktéž biofilm. Způsobují infekční zánětlivá onemocnění očí, ale také znehodnocují dost kontaktní čočky. Vstupní branou infekce je kůže nebo sliznice. Většinou se člověk nakazí přímým nebo nepřímým kontaktem s infikovaným (prsty, ručníky, kapkami do očí, vodou v bazénu).

Které bakterie můžeme z kontaktních čoček izolovat?

Spojivkový vak obsahuje většinou jen neškodné saprofytické bakterie. Asi v 25 % nacházíme potencionální patogeny. Mezi nejčastější bakterie, osidlující barevné kontaktní čočky patří stafylokoky, které jsou schopny osidlovat povrchy různých kontaktních čoček a mají schopnost na nich přetrvávat minimálně 7 dní. Další druhy bakterií, které lze z kontaktních čoček izolovat, jsou např.: Propionibacterium sp, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophilia, Streptococcus sp., Haemophilus influenzae nebo Chlamydia sp. Přilnavost jednotlivých druhů bakterií k různým materiálům kontaktních čoček je rozdílná. Zvláště druh Pseudomonas aeruginosa a Aeromonas hydrophilia přilnuly v daleko větší míře k vysoce propustným kontaktním čočkám pro kyslík. Bakterie byly schopné růst a vytvářet biofilm po přilnutí ke kontaktním čočkám, které byly nasáknuty umělými slzami. Ukázalo se, že nejlépe se biofilm vytvářel při teplotách okolo 25°C.

Gymnastický míč je jednou z nejlepších pomůcek, který umožňuje provozovat mnohostrannou činnost upevňující vaše zdraví i fyzickou kondici.

Má vliv také materiál, z kterého jsou kontaktní čočky vyrobeny, případně kontinuální či prodloužené nošení?

Ukázalo se také, že po 1 týdnu kontinuálního nošení kontaktních čoček došlo ke změnám povrchových vlastností kontaktních čoček (nesmáčivosti, tvrdosti), které mají vliv na tvorbu biofilmu – např. materiál lotrafilcon A měl větší tvrdost a afinitu k bakteriím druhu Staphylococcus aureus. U nošených hydrogelových kontaktních čoček byla zjištěna větší náchylnost k adhezi druhu Staphylococcus epidermidis (vlivem nošení se materiál stává více nesmáčivý a také úspěšnější k adhezím), než u nošených silikon-hydrogelových kontaktních čoček, které vykazují vůči tvorbě biofilmu menší citlivost. Když se zkoumalo a porovnávalo složení a počet populací bakterií, které kolonizovaly kontaktní čočky během prodlouženého nošení – u kontaktních čoček s vyšší propustností pro kyslík byl srovnatelný počet bakterií za 30 dní, u kontaktních čoček s nižší propustností pro kyslík se biofilm objevil již po 6 dnech prodlouženého nošení.

Dle jiných výsledků studií bylo prokázáno, jak je prodloužené nošení kontaktních čoček rizikové. Silikon-hydrogelové kontaktní čočky jsou při prodlouženém nošení daleko rizikovější vůči adhezi druhu Pseudomonas aeruginosa a druhu Staphylococcus epidermidis díky nesmáčivosti, než silikon-hydrogelové kontaktní čočky pro denní nošení či konvenční hydrogelové, které jsou smáčivé. Některé studie zjistily, že pokud necítil klient při prodlouženém nošení kontaktních čoček žádné problémy, zřídkakdy byly kontaktní čočky bakteriemi kolonizovány.Plísňové kontaminace kontaktních čoček

Plísně vytvářejí také biofilm na kontaktních čočkách a patří mezi ně nejčastěji: Aspergillus niger (má černou barvu; částečky bývají viditelné v roztoku), Candida albicans (má bílou barvu) a Fusarium sp. Kontaminace kontaktních čoček plísní se nejprve projevuje jako pocit cizího tělíska, spojený s pálením a zpravidla pokračuje jako oční keratitida mykotického původu, kde rod Fusarium je nejběžnější. Napadení plísní se objevuje buď v souvislosti s osobní predispozicí nebo v souvislosti s nevhodnou péčí o kontaktní čočky, např. pokud je čočka příliš dlouho v roztoku bez výměny. Po dlouhém uložení se napadení plísní projeví zkalením a sražením roztoku.

Kontaktní oční čočky profesora Wichterleho dnes používají lidé na celém světě.

Je třeba zmínit, že prudký nárůst fusariových keratitid se objevil v letech 2004 – 2006 v souvislosti s používáním víceúčelových roztoků na kontaktní čočky. Samozřejmě došlo k jejich okamžitému stažení z celosvětového trhu. Příčinou bylo uvedení nových materiálů měkkých kontaktních čoček na trh, u nichž se projevila přilnavost k určitým patogenům, zvláště při nedokonalé hygieně kontaktních čoček, ke které se většina nositelů kontaktních čoček přiznala. U těchto lidí byla nalezena kontaminovaná pouzdra, víčka a vršky lahví. Část pacientů přiznala dolévání roztoku vodou z vodovodu. Někteří uvedli, že opakovaně zapomněli láhev s roztokem uzavřít nebo nechali otevřené pouzdro s roztokem a uloženými kontaktními čočkami. Za rizikový faktor vzniku keratitidy je považován nedostatek mechanického promnutí kontaktní čočky před uložením do roztoku. Tyto faktory velmi omezují antimikrobiální působení. Dalším zjištěným nedostatkem bylo nedokonalé skladování roztoků renomovaných firem, kde se prokázal vliv skladovací teploty na schopnost roztoků potlačovat růst fusariových kolonií. Dle studií, u nichž se sledoval vznik a složení mykotického biofilmu, se struktura biofilmu odlišovala v závislosti na použitém materiálu kontaktních čoček a druhu plísně. Dále bylo zjištěno, že izolované kmeny rodu Fusarium, nevytvořily biofilm vůbec, zatímco jiné kmeny, které jsou původci očních keratitid, jej tvořily velmi rozsáhle. Určité druhy rodu Fusarium a druh Candida albicans jsou vysoce citlivé k použití určitých typů roztoků. Obecně lze říci, že roztoky na kontaktní čočky jsou více efektivní vůči bakteriím než houbovým plísním nebo akantamébě.

Astigmatismus

Vadí Vám noční řízení auta? Trápí Vás astigmatismus? Astigmatismus je jednou z nejčastějších očních vad. Na rozdíl od jiných očních vad se astigmatismus není ta znám. Zatímco krátkozrakost či dalekozrakost je profesionálně řešena minimálně 200 let, astigmatismus známý stejně dlouho byl zanedbáván. Astigmatismus znamená zhoršené vidění bez rozdílu vzdálenosti. Projevy astigmatismu jsou méně nápadné, ale stejně obtěžující, možné vedlejší projevy astigmatismu možná znáte slzení očí, bolesti hlavy či očí, snížená soustředěnost, problémy s nočním řízením auta apod. Astigmatismus je často kombinován z jinými očními vadami jakými jsou krátkozrakost, dalekozrakost či presbyopie. V oční optice Maja Praha vám rádi poradí. Při měření zraku v oční optice identifikují nejen astigmatismus ale i ostatní refrakční oční vady a samozřejmě po konzultaci s Vámi navrhnou pro Vás optimální řešení oční vady ať už mluvíme o astigmatismu či dalších očních vadách. Dnes již astigmatismus nepředstavuje žádné omezení výběru, mohou ho korigovat jak dioptrické brýle tak kontaktní čočky.

Kontaktní čočky pro alergiky

Alergie představuje zdravotní problém pro stále větší procento populace. K nejběžnějším alergenům přitom patří pyl, prach a znečištěné ovzduší. To jsou alergeny, kterým se nelze zcela vyhnout. Jaké jsou tedy možnosti pro alergiky, kteří potřebují dioptrickou korekci očí? Pokud vám váš oční lékař diagnostikuje nějakou oční vadu, pravděpodobně nejdříve zamíříte do oční optiky pro nové dioptrické brýle. Pokud jste navíc ještě alergik, asi vás ani nenapadne volit kontaktní čočky. A tak se spokojíte s dioptrickými brýlemi, které vás ale dříve nebo později začnou při určitých činnostech omezovat. Oční alergie (alergický zánět očních spojivek) je často projevem jiného typu alergie. Je to vlastně reakce na alergeny, které se dostanou do očí, kde způsobí zanícení oční spojivky. Bohužel projevy oční alergie netrápí postiženého jen na jaře a v létě, jak se řada lidí domnívá, ale téměř po celý rok. Příznaky oční alergie se dokonce mohou projevit i u lidí, kteří alergici nejsou. Alergeny nebo jiné dráždivé látky (iritanty) se dostanou do oka a v těle se spustí imunitní reakce – jsou vylučovány histaminy, které v oku spouští zánětlivou reakci.

Příznaky oční alergie:

  • svědění a pálení očí
  • slzení
  • červené a nateklé oči
  • řezání v očích (pocit písku v očích)

Navíc mohou být tyto příznaky doprovázeny rýmou, kýcháním nebo bolestmi hlavy. Není divu, že v důsledku těchto nepříjemných příznaků, jsou alergici více unavení a mají problémy podávat v zaměstnání či ve škole ten nejlepší výkon. Alergici, kteří mají oční vadu a jsou zvyklí nosit kontaktní čočky, mívají ve vrcholné sezóně alergie, problémy s nošením kontaktních čoček – pálí je oči a používání kontaktních čoček pro ně není pohodlné (mají pocit cizího tělíska v oku). Často jsou nuceni sáhnout po dioptrických brýlích, což ovšem vůbec není nutné.

Kontaktní čočky pro alergiky

Bylo prokázáno, že pro alergiky jsou jednoznačně nejzdravější a nejvhodnější jednodenní kontaktní čočky. S těmito kontaktními čočkami lze zvládnout příznaky očních alergií bez větších problémů a samozřejmě i jednodenní kontaktní čočky přinášejí svým uživatelům vysoký komfort nošení. A proč právě jednodenní kontaktní čočky? Jednoduše proto, že se po celodenním nošení použitý pár vyhodí a tím je omezeno hromadění alergenů na čočce. Odpadá také čištění ve speciálním roztoku, který sám o sobě může u někoho vést k alergické reakci. Jednodenní kontaktní čočky se řadí k takzvaným měkkým čočkám. Jsou vyrobeny z hydrogelových nebo silikon-hydrogelových materiálů, které zajišťují stálou vlhkost čočky a vysokou propustnost pro kyslík.

Tipy pro alergiky, kteří chtějí nadále používat kontaktní čočky

Při vaší alergické sezóně používejte jednodenní kontaktní čočky kombinujte nošení kontaktních čoček s používáním dioptrických brýlí – vytvořte si vlastní plán nošení, který vám bude pomáhat překonat příznaky oční alergie. Kontaktní čočky budou jistě pohodlné při sportu nebo při společenských událostech, ale nemusíte je nosit celý den. Pokud chcete nadále používat kontaktní čočky s plánovanou dobou výměny, poraďte se se svým kontaktologem o vhodném desinfekčním roztoku.

  • používejte oční kapky
  • při pobytu venku používejte sluneční brýle
  • snažte se co nejvíce omezit setkání s alergenem
  • nesahejte si na oči

Jak je vidět, výskyt oční alergie nemusí znamenat konec nošení kontaktních čoček. Jen je třeba se držet určitých pravidel a poradit se s kontaktologem a alergologem.

Brýlové obruby módní nebo funkční ?

Jaké brýlové obroučky hledáte módní nebo funkční? Preferujete módní brýle a funkčnost není pro Vás tak důležitá ? Nebo je funkčnost brýlí pro Vás vším bez ohledu na módu? Dnes už nemusíte volit mezi funkčností brýlí a módností brýlových obrouček. Módní a funkční brýlové obroučky Vám rádi nabídnou v oční optice Maja Praha. V této oční optice Vám ze širokého sortimentu brýlových obrub, pomohou vybrat pravě ty nejlepší pro Vás. Takové brýle z oční optiky budou optimální. Budou to brýle plně funkční zohledňující poslední módní trendy a odpovídající Vaší osobnosti. Ať už hledáte brýlové obruby jakékoli – nápadné nebo vrtané bezobroučkové brýlové obroučky, masivní nebo jemné brýlové obroučky, brýlové obruby z kovu nebo plastu, na čtení nebo na sport v oční optice Maja Praha si vyberete.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!